Бюджеттик айкындуулук

Кыргыз Республикасынын бюджетинин айкындуулук жөнүндө маалымат

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулу...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 9-сентябрындагы №50...

...
БЮДЖЕТТИК АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУК МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын жарандык коомунун сиңирген эмгегин белгилөө менен бюдж...

...
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик ачык-айкынду...

Азыркы заманбап шаррта бюджет жана аны натыйжалуу башкаруу маселелери барган сайын актуалдуу болуп баратат. Бюджеттик ач...