Бюджеттик айкындуулук

Кыргыз Республикасынын бюджетинин айкындуулук жөнүндө маалымат

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
БЮДЖЕТТИК АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУК МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын жарандык коомунун сиңирген эмгегин белгилөө менен бюдж...

...
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик ачык-айкынду...

Азыркы заманбап шаррта бюджет жана аны натыйжалуу башкаруу маселелери барган сайын актуалдуу болуп баратат. Бюджеттик ач...