Активдүүлүк

Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган мыйзамдарда, ошондой эле ушул Регламентте белгиленген тартипте. Министрликтин максаты мамлекеттик финансыны эффективдүү башкаруу болуп саналат.

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Внимание и забота людям пожилого возраста

В честь празднования Международного дня пожилых людей и в рамках реализации постановления Правительства КР «О ежегодном...

...
КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ: КАЗЫНАГА ТҮШКӨН КИРЕШ...

Учурда КР бюджетинин туруктуулугуна эч кандай коркунуч жок. Кирешелер казынага белгиленген пландан жогору көлөмдө кели...

...
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ КООМДУК ТАМАКТАНУУ ИШКАНА...

КР Финансы министрлигинин Кредиттик линияны башкаруу бөлүмүнүн директору Б.Мусакожоева Коомдук тамактануу ишканалары асс...