Финансылык отчеттор

Финансылык отчеттор

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталг...

Иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган стратегиялык чаралар (РРА)

...
"CASA-1000 Community Support Project"

"CASA-1000 Community Support Project"

...
Мамлекеттик финансылык отчеттуулуктун жалпы с...

Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик органдарынын жалпы максаттардагы финансылык отчеттуулуктун концептуалдык негизд...