Баалоонун натыйжалары

Баалоонун натыйжалары

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баа...

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мониторинге и оценке эффективности бюджетных прог...

...
Бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баа...

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мониторинге и оценке эффективности бюджетных прог...

...
2022-ЖЫЛГА БЮДЖЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛ...

Бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баалоонун натыйжалары