Бюджеттин аткарылышынын жарым жылдык

Бюджеттин аткарылышынын жарым жылдык

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
2023-жылга республикалык бюджеттин аткарылышы...

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматтары боюнча 2023–жылдын январь–июнунда ИДПнын ре...

...
2022-жылдын январь-июнь айларындагы Кыргыз Ре...

По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики за период январь-июнь 2022 года р...