Бюджеттин болжолу

Бюджеттин болжолу

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу с...

Кыргыз Республикасында бир катар жылдардан бери консолидацияланган же жалпы мамлекеттик бюджет түшүнүгү колдонулуп келет...