Депозиттерди жайгаштыруу

Депозиттерди жайгаштыруу

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы №135...

...
Коммерциялык банктарга доллар чыгаруу боюнча...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы акча-кредит саясатын жөнгө салуу жана коммерциялык ба...

...
Финансы министрлиги, «РСК Банк» жана «Айыл Ба...

В целях продолжения реализации Проекта «Финансирование сельского хозяйства» Кабинет Министров Кыргызской Республики расп...