Вакансиялар

Вакансиялар

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Мамлекеттик үлүшү катышкан чарбакер коомдорду...

Мамлекеттик үлүшү катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына кадрлар резервин түзүү үчүн талапкерлерди тандоо бою...

...
Открытый конкурсный отбор в резерв кадров Тер...

Министерство финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государственной гражданской службе и муниципальн...

...
КР Финансы министрлигинин Борбордук аппаратын...

Министерство финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государственной гражданской службе и муниципальн...