...
Департамент драгоценных металлов при МФ КР о...

Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Ре...

...
Министерство финансов объявляет о проведении...

Министерство финансов объявляет о проведении тестирования по открытому конкурсу на главную, старшую и младшую группы по...

...
Мамлекеттик үлүшү катышкан чарбакер коомдорду...

Мамлекеттик үлүшү катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына кадрлар резервин түзүү үчүн талапкерлерди тандоо бою...

...
Открытый конкурсный отбор в резерв кадров Тер...

Министерство финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государственной гражданской службе и муниципальн...

...
КР Финансы министрлигинин Борбордук аппаратын...

Министерство финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государственной гражданской службе и муниципальн...

...
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ ЭС...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги акционер катары катышкан, мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башка...

...
Улук жана кенже топторго мамлекеттик админист...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти “Мамлекеттик жарандык кызма...

...
2023-2024-окуу жылына карата окутуучуларды та...

КР Финансы министрлигинин Окуу борбору 2023-2024-окуу жылына карата төмөнкү окуу курстары боюнча окутуучуларды тандоо бо...

...
Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2020-жылдын 27-майындагы № 274...

...
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Ички аудит кызматынын кадрдык резервине ачык конкурстук тандоо

...
КРФМ караштуу Ички аудит кызматынын кадрдык р...

Документтер 2023-жылдын 24-апрелинен 3-майына чейин саат 10-00дөн 17-00гө чейин Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 58а, Кы...

...
Аймактык бөлүмдөрдүн мамлекеттик администрати...

Аймактык бөлүмдөрдүн мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже тобуна жайгаштырууга Кыргыз...

...
Мамлекеттик сатып алуулар департаментине ачык...

Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государс...

...
Бош мамлекеттик кызмат орундары жөнүндө маалы...

Информация о вакантных государственных должностях в МФКР на 19 января 2023 годам

...
КР Финансы министрлигинин борбордук аппаратын...

Необходимо явиться за 30 минут до начала тестирования!!! Без опозданий. Адрес г.Бишкек, проспект Чуй 122 Центр Тестиров...

...
Финансы-кредиттик фонд ачык тандоо сынагын жа...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонд Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жаранды...

...
Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кад...

Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государс...