Фильтр

Архив

...
Внимание и забота людям пожилого возраста

В честь празднования Международного дня пожилых людей и в рамках реализации постановления Правительства КР «О ежегодном...

...
Проект Закона Кыргызской Республики «О респуб...

Проект Закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 202...

Фильтр

...
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификаци...

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясы

...
КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ: КАЗЫНАГА ТҮШКӨН КИРЕШ...

Учурда КР бюджетинин туруктуулугуна эч кандай коркунуч жок. Кирешелер казынага белгиленген пландан жогору көлөмдө кели...

...
КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ БААЛУУ МЕТА...

2023-жылдын 9 айында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Баалуу металлдар департаменти тарабынан төмөнкүдөй иш...

...
КР Финансы министрлигинин Мамлекеттик сатып а...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти “Мамлекеттик жарандык кызма...

...
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ КООМДУК ТАМАКТАНУУ ИШКАНА...

КР Финансы министрлигинин Кредиттик линияны башкаруу бөлүмүнүн директору Б.Мусакожоева Коомдук тамактануу ишканалары асс...

...
Шарм-Эль-Шейхте (Египет) Азия инфраструктурал...

2023-жылдын 25-сентябрынан 27-сентябрына чейин Египеттин Шарм-Эль-Шейх шаарында Азия инфраструктуралык инвестициялык бан...

...
САЛЫКТЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР 60,3 МЛРД СОМДУ ТҮЗДҮ

Мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү алдын ала маалыматтары боюнча 2023-жылдын январь-август айларынын көрсө...

...
КР Финансы министрлигинин түшүндүрмөсү

Бүгүн 2023-жылдын 26-сентябрында, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитетинин жыйынында КР Финансы министрлигин...

...
Мамлекеттик бюджеттин аткарылышы жөнүндө отче...

Мамлекеттик бюджеттин аткарылышы жөнүндө айлык отчет

...
2023-жылга республикалык бюджеттин аткарылышы...

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматтары боюнча 2023–жылдын январь–июнунда ИДПнын ре...

...
Банктык контракттык коштоо

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү банктык контракттык коштоо

...
“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2024-ЖЫЛГА РЕСПУБЛИКА...

КР Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 71 жана 127-беренелерине ылайык, “Кыргыз Республикас...

...
ТАЛАС ОБЛУСУНА153,8 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

Талас облусу боюнча 2023-жылдын 8 айынын ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 153,8 млн сом каржыланды.

...
ЧҮЙ ОБЛУСУНА 292 МЛН СОМ БӨЛҮНДҮ

Чүй облусу боюнча 2023-жылдын 8 айына карата республикалык бюджеттин эсебинен жалпысынан бюджеттер аралык трансферттер к...

...
ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 292 МЛН СОМОВ

По Чуйской области за счет средств республиканского бюджета в виде межбюджетных трансфертов профинансировано 292 млн сом...

...
РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТТЕН ОШ ОБЛУСУНА 777,4 МЛН...

Кыргыз Республикасынын Ош облусунун 2023-жылдын 8 айына карата республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган каражаттар...

...
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 915,1 МЛН СОМ...

Информация о средствах, финансируемых из республиканского бюджета Иссык-Кульской области КР за 8 месяцев 2023 года: