АЧК-11 ДОЛБООРУНУНА КАРАЛГАН 3,3 МЛРД СОМ ТОЛУГУ МЕНЕН ӨЗДӨШТҮРҮЛДҮ

АЧК-11 ДОЛБООРУНУНА КАРАЛГАН 3,3 МЛРД СОМ ТОЛУГУ МЕНЕН ӨЗДӨШТҮРҮЛДҮ

“Айыл чарбасын каржылоо” долбоорун ишке ашырууну улантуу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 27-февралындагы №72-т тескемеси менен “Айыл чарбасын каржылоо – 11” долбоору бекитилген.

“Айыл чарбасын каржылоо” долбоорун ишке ашырууну улантуу максатында Кыргыз

Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 27-февралындагы

№72-т тескемеси менен “Айыл чарбасын каржылоо – 11” долбоору бекитилген.

Бул долбоорду ишке ашырууга республиканын 2 коммерциялык банкы катышкан.

Кредиттөөнүн көлөмү 3,3 млрд сом суммасын түзгөн.

2023-жылдын 7-декабрына карата аталган Долбоордун алкагында республиканын 7 339 айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө 3 300,0 млн сом суммасында жеңилдетилген кредит берилди.

Бүгүнкү күндө бул долбоор толугу менен өздөштүрүлдү.

2 сүрөттөр

0.00MB

Тиркелген файлдар

docx
ФСХ-11.docx

0.01 MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
609