Жетекчинин ассистенти

Жетекчинин ассистенти

КР Финансы министрлигинин Окуу борбору - мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн,  ошондой эле финансы-экономикалык чөйрөсүндө өз квалификациясын жогорулатууну каалаган жеке жана юридикалык жактар үчүн, ККББ чөйрөсүндө кызмат көрсөткөн мамлекеттик мекеме.

 

Биздин сунушубуз:

  • Заманбап мекемеде иштөө;
  • Бир аптада беш күндүк жумуш саат 08.30дан 17.30га чейин;
  • Стажировкадан (1аптадан) кийин расмий жумушка жайгашуу;
  • ЭДС иштөөнү жана Мамлекеттик сатып влуулар порталында иштөөнү үйрөтөбүз;
  • Туруктуу, өз учурунда берилүүчү расмий эмгек акысы;
  • Жумуштун жыйынтыгы боюнча бонустар;
  • Окуу борборунун окуукурстарынан акысыз билим алуу.

 

Милдеттери:

Кеңсенин иш кагаздарын жүргүзүү: электрондук эсеп-фактураларды коюу, келишимдерди каттоо, аудиторияларды брондоо графигин толтуруу;

• Жетекчинин оперативдүү тапшырмаларын аткаруу;

• Уюмдун жетекчинен чыгарылган буйруктардын кызматкерлер тарабынан аткарылышын контролдоо;

• Кызматкерлердин ички жана тышкы жолугушууларын уюштурууга катышуу;

• Офистин конокторуна жолугушууларды уюштуруу ж.б..

 

Талаптар:
жогорку билими;;

•Тилдерди билүүсү: кыргыз тилин жана орус тилин мыкты билүүсү, англис тилин билүүсү артыкчылыгы болуп саналат.

• Офис-менеджер болгон иш тажрыйбасынын болушу, жеке ассистент, жетекчинин жардамчысы;
• Тышкы келбетинин жагымдуулугу, билими жана практикада иштиктүү жүрүм турум этикетинин талаптарын колдоно билүүсү;
• Мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүү тажрыйбасы;
• Так дикция жана сабаттуу оозеки жана жазуу тили;

• Расмий иштиктүү кат алышууну жүргүзүү жана ар кандай деңгээлдеги жана иш чөйрөсүндөгү адамдар менен байланыш түзө билүүсү;
• Оперативдүүлүгү, аткаруучулугу;
• Команда менен иштөө, көп тапшырмаларды аткаруу жөндөмү, кыска мөөнөттөгү шартта иштей билүүсү.

 

Сиздин резюмеңизди (таржымалыңызды) ucmfkr@gmail.com почтасынан күтөбүз. 

Суроолор боюнча 0555 42 62 07 телефону менен  Голубева Валентина Владимировнага кайрылыңыздар.

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Назик
743

Окшош жаңылыктар