Контракттарды банктык коштоо

Контракттарды банктык коштоо

Мамлекеттик сатып алууларда Контрактарды банктык коштоо мамлекеттик бюджеттин каражаттарын максаттуу жана натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу учун колдонулат

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

User
963