БАТКЕН ОБЛУСУНА 2023-ЖЫЛЫ 1 МЛРД СОМ КАРЖЫЛАНГАН

БАТКЕН ОБЛУСУНА 2023-ЖЫЛЫ 1 МЛРД СОМ КАРЖЫЛАНГАН

БЮДЖЕТТЕР АРАЛЫК ТРАСФЕРТТЕР БАТКЕН ОБЛУСУНА 2023-ЖЫЛЫ 1 МЛРД СОМ КАРЖЫЛАНГАН Анын ичинен:

  1. Теңдөөчү трансферт – 328,4 млн сом;
  2. Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүгө – 32,1 млн сом;
  3. Электрэнергия болгон 50% компенсациясына – 45,4 млн сом;
  4. Жер салыгынын жоготууларынын ордун толтурууга – 13,6 млн сом;
  5. Бирдиктүү салык компенсациясына – 50,1 млн сом.

Мындан тышкары, Баткен облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (айыл өкмөттөр) электр энергиясына кеткен чыгымдарды  каржылоого республикалык бюджеттен  - 14,9 млн сом бөлүнүп берилди.

Ошондой эле, мамлекеттик программасына 500,0 млн сом, компенсация 39,0 млн сом каржыланды.  

             Жалпы – 1023,5 млн сом

1 сүрөттөр

0.00MB

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
360

Окшош жаңылыктар