2022-ЖЫЛДА ПЕНСИЯ 90% ЧЕЙИН КӨБӨЙТҮЛГӨН

2022-ЖЫЛДА ПЕНСИЯ 90% ЧЕЙИН КӨБӨЙТҮЛГӨН

2022-жылдын 11 айы үчүн Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна пенсиялык камсыздоого байланыштуу чыгымдарды каржылоо боюнча мамлекеттин милдеттенмелерин аткарууга (пенсиянын базалык бөлүгү; пенсияларга кошумча төлөөлөр; компенсациялар; көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялары;

бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн, алыскы жана барууга кыйын аймактарда жашагандарга пенсиялары; аскер кызматчыларынын пенсиялары) республикалык бюджеттен 29 352,3 млн сом бөлүнгөн, анан ичинен:

  • мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгүн каржылоого – 18 867,5 млн. сом;
  • электр энергиясы үчүн компенсацилык төлөмдөрдү каржылоого – 2 009,8 млн.  сом;
  • аскер кызматчыларын пенсиялык камсыздоо каржылоого – 4 204,0 млн. сом;
  • калктын айрым категорияларына жеңилдетилген пенсиялык камсыз кылууну каржылоого жана (көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине, бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн, алыскы жана барууга кыйын аймактарда жашагандарга жана башка) пенсияларга кошумча төлөө каржылоого – 3 989,8 млн. сом;
  • Баткен облусунун өзгөчө статусу бар чек арага жакын аймактарында туруктуу жашаган пенсионерлердин пенсияларга компенсациялык төлөмдөргө - 281,2 млн.  сом.

Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна трансферттердин көлөмү 42,3 пайызга же 8 729,0 млн. сомго көбөйгөн. Негизинен, өзгөрүүлөр демографиялык өзгөрүүлөргө (пенсия алуучулардын санынын көбөйүшү), ошондой эле Баткен облусунун пенсияларына компенсациялык төлөмдөр берилип башталгандарына байланыштуу.

Ошондой эле, 2022-жылы пенсионерлердин жашоо деңгээлин андан ары колдоо максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 9-сентябрыда №504 “2022-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмүн белгилөө жөнүндө” токтому кабыл алынды. Айтылган токтомго ылайык пенсиянын базалык бөлүгү пенсионерлердин бардык категориялары үчүн 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулатылды.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
2998