ПАЙЫЗСЫЗ НАСЫЯ АЛГАН ИШКЕРДИН БИЗНЕСИ КЕҢЕЙДИ

ПАЙЫЗСЫЗ НАСЫЯ АЛГАН ИШКЕРДИН БИЗНЕСИ КЕҢЕЙДИ

Ишкер Нурбек Сапарбаев мамлекеттен 1 млн сом өлчөмүндө колдоо алып, Баткен шаарында «Темир Ордо» аттуу компаниясын кеңейткен. Жеке ишкердин айтымында, долбоор жумушчулардын жана кардарлардын санын көбөйткөнгө жардам берген.

 

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
720