Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан бюджеттик колдоо

Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан бюджеттик колдоо

Жалпы кабыл алынган дүйнөлүк практикага ылайык, дүйнөдөгү өнүгүп келе жаткан өлкөлөр эл аралык өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдөн эки багытта каржылык жардам алышат: инвестициялык долбоорлор жана бюджеттик колдоо.

Бул практиканын алкагында 2021 жылы Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду менен Кыргыз Республикасы өнүктүрүү программасына ылайык Кыргыз Республикасына бюджеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө макулдашуу кабыл алынган.

2022-жылга республикалык бюджетти түзүүдө Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан, бюджеттин киреше бөлүгүнө 80,0 млн АКШ доллары өлчөмүндө заем каралган.

Жогоруда аталган каражат республиканын экономика тармагын колдоого жумшалат:

- туризм тармагын стимулдаштыруу максатында Туризмди өнүктүрүү фондун каржылоо;

- Кыргыз Республикасынын өнөр жайын өнүктүрүү жана колдоо максатында «Кыргызиндустрия» ААКны каржылоо;

- Ишкердикти колдоо фондун каржылоо (чакан жана орто бизнес үчүн жеңилдетилген кредиттерди берүү);

- энергетика тармагын колдоого жана суу чарба объекттерин жакшыртууга бюджеттик кредит берүү.

Белгилеп кетсек, бул иш-чараларды каржылоо республиканын экономикасынын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет жана келечекте мультипликативдик эффект берип, тартылган каражаттарды кайтарып берүү үчүн бюджеттин киреше бөлүгүнө таасирин тийгизет.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2004