Мамлекеттик сатып алуулар департаменти административдик даттанууларды жана кайрылууларды кароо боюнча көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрүн кабыл алууну жарыялайт

Мамлекеттик сатып алуулар департаменти административдик даттанууларды жана кайрылууларды кароо боюнча көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрүн кабыл алууну жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти, административдик даттанууларды жана кайрылууларды кароо боюнча көз карандысыз комиссиянын курамына кабыл алуу жөнүндө төмөнкүлөрдү маалымдайт.

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” 2022-жылдын 14-апрелиндеги №27 Мыйзамынын (мындан ары-Мыйзам), 45-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, сатып алуучу уюмдун/Агенттин чечимине жана сатып алуучу уюмдун/Агенттин кайрылуусуна административдик даттануулар Министрлер Кабинети тарабынан түзүлгөн даттануулар жана кайрылуулар боюнча көз карандысыз комиссия (көз карандысыз комиссия) тарабынан каралат. Көз карандысыз комиссия коомчулуктун өкүлдөрүнөн, юристтерден жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча сертификаты бар адистерден турат. Көз карандысыз комиссиянын бардык мүчөлөрү мамлекеттик сатып алуулар жаатында сертификатка ээ болушу керек. Көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрү кабыл алган чечимдери, аракеттери (аракетсиздиктери) үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартышат.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
692