«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ» ААКсынын 18,2% АКЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ» ААКсынын 18,2% АКЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

«Кыргыз почтасы» ААКга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги «Кыргыз почтасы» ачык акционердик коомунун уставдык капиталын көбөйтүү маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомун иштеп чыкты”

 

Бул буйрук Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен кредиттик келишимди жабууга, ошондой эле «Кыргыз почтасы» ААКнын имараттарын капиталдык оңдоого мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүү жолу менен «Кыргыз почтасы» ААКга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында иштелип чыккан.

Бүгүнкү күндө «Кыргыз почтасы» ААКнын мамлекетке болгон карызы 309 млн сомго жакын сумманы түзөт. Ал 2014-жылы КР Финансы министрлиги менен КР Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын ортосундагы кредиттик келишимдин негизинде пайда болгон.

Белгилей кетсек, накталай эмес төлөмдөрдүн өнүгүшүн жана калктын кызмат көрсөтүүлөр үчүн накталай эмес төлөмгө өтүүсүн эске алуу менен почта бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөмдөрдү жүзөгө ашыруучу колдонуучулардын саны кескин кыскарып, бул тенденциянын өсүшү уланууда. Бул кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алууга гана эмес, ошондой эле «Кыргыз почтасы» ААКтын почта бөлүмдөрү аркылуу пенсия жана пособиелерди берүүгө да тиешелүү.

Жогорудагы себептер “Кыргыз почтасы” ААКнын рентабелдүүлүгүн төмөндөтүүчү негизги факторлор болуп саналат, ал финансылык абалга таасирин тийгизип, Дүйнөлүк банк тарабынан бөлүнгөн кредиттик каражаттарды кайтарып берүүнүн мүмкүн эместигинин аныктоочу фактору болуп саналат.

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине болгон карызды кечүү максатында “Кыргыз почтасы” ААКсын кошумча капиталдаштырууну сунуштайт.

Ал долбоордо 395 871 500 (үч жүз токсон беш миллион сегиз жүз жетимиш бир миң беш жүз) суммасында кошумча эмиссия жасап, бул акцияларды Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине сатуу сунушталган.

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Коомдун 18,2803% акциясынын ээси болуп калды.

Ошону менен бирге, буйрукта 85 млн сом өлчөмүндөгү каражаттын бир бөлүгүн «Кыргыз почтасы» ААКтын финансылык-чарбалык деталдарын ишке ашырууга, атап айтканда имараттарды капиталдык оңдоого, кызмат көрсөтүүлөрдө зарыл болгон шарттарды түзүүгө бөлүү каралган.

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 8-сентябрындагы No 516-р буйругу кабыл алынган. Анын негизинде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги компаниянын 18,2803% акциясынын ээси болуп калды.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
701