Кыргыз Республикасынын консолидацияланган бюджетинин 2010-жылдан 2023-жылга чейинки динамикасы

Кыргыз Республикасынын консолидацияланган бюджетинин 2010-жылдан 2023-жылга чейинки динамикасы

Кыргыз Республикасынын консолидацияланган бюджетинин 2010-жылдан 2023-жылга чейинки динамикасы

2010-жыл 96,5 млрд сом 

2011-жыл 125,2 млрд сом
2012-жыл 142,5 млрд сом
2013-жыл 154,8 млрд сом
2014-жыл 182,5 млрд сом
2015-жыл 196,1 млрд сом
2016-жыл 216,5 млрд сом
2017-жыл 229,6 млрд сом

2018-жыл 221,7 млрд сом
2019-жыл 239,6 млрд сом
2020-жыл 247,7 млрд сом

2021-жыл 313,1 млрд сом
2022-жыл 443,1 млрд сом
2023-жыл 574,5 млрд сом

2023-жылга карата консолидацияланган бюджеттин ресурстары 503,4 млрд сом деп болжолдонгон. Натыйжада күтүлгөн пландан ашып бүгүнкү күндө алдын-ала эсептөөлөр менен 574,5 млрд сомго жетип, жалпы мамлекеттин консолидацияланган бюджети акыркы  3 эле жылда эки эсеге өсүүгө жетишти. 
2024-жылдын планына консолидацияланган бюджет 602 млрд сом менен бекитилди.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
873