КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН “СҮТ СЕКТОРУНУН ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮГҮН КОМПЛЕКСТҮҮ ЖОГОРУЛАТУУ» ДОЛБООРУ ҮЧҮН КОШУМЧА КАРЖЫЛОО

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН “СҮТ СЕКТОРУНУН ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮГҮН КОМПЛЕКСТҮҮ ЖОГОРУЛАТУУ» ДОЛБООРУ ҮЧҮН КОШУМЧА КАРЖЫЛОО

Кыргыз Республикасында сүт тармагын өнүктүрүү максатында КР Финансы Министрлигинин Финансы-кредиттик фонду жана Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борбору менен биргеликте «Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу» долбоорунун алкагында иш алып барууда.

Доолбордун Максаты: Сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды өнүктүрүүгө товардык кредит берүү жана бенефициар-фермаларда сүт багытындагы малдын азыктуулугун жана сүттүн сапатын жогорулатуу.

«Ысык-Көл, Нарын жана Талас облустарынын сүт тармагындагы ишканаларга» төмөнкү шарттарда товардык кредит берилет:

  • Кредиттөөнүн өлчөмү - сүттү кайра иштетүүчү бир өнөр жай ишканасы үчүн кредиттин суммасы сомдук эквивалентте 30 миң АКШ долларынан ашык эмес;
  • Пайыздык ставка- сүттү кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалары үчүн жылдык 2 % өлчөмүндө ставка белгиленген;
  • Пайыздарды эсептөө ар айлык негизде жүргүзүлөт, төлөө кварталына бир жолу мезгилдүүлүгү менен жүргүзүлөт;
  • Финансылык санкциялар - мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдүн суммасына жылдык көлөмү 4 %; 
  • Жеңилдетилген мезгил-сүттү кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалары үчүн товарларды жана  жабдууларды сатып алууда - негизги сумманы төлөө боюнча 12 айга чейин;
  • Жеңилдетилген мезгил аяктагандан кийин негизги сумманы төлөө кварталына бир жолу мезгилдүүлүгү менен жүргүзүлөт;
  • Кайтаруу мөөнөттөрү сүттү кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалары үчүн товарларды жана жабдууларды сатып алууда кредиттин мөөнөтү - 7 жылга чейин;
  • Кредитти камсыздоо- 200 миң сомго чейинки суммадагы товардык кредит кепилдик менен берилет.

Толук маалымат үчүн байланыш номери:
КР Финансы министрлигинин Финансы-кредиттик фонду: (0312) 304883;
Агробизнес атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борбору: 0500 811 768

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
2011