Германиянын өнүктүрүү банкы Кыргызстанга агрофинансылык секторду өнүктүрүү үчүн грант бөлдү

Германиянын өнүктүрүү банкы Кыргызстанга агрофинансылык секторду өнүктүрүү үчүн грант бөлдү

2022-жылдын 6-апрелинде Кыргыз Республикасы менен Германия өнүктүрүү банкынын (KFW) ортосунда агрофинансылык секторду колдоо үчүн 10,0 млн евро өлчөмүндөгү Гранттык каржылоо жөнүндө макулдашууга кол коюлду.

“Агрофинансылык кошумча нарк чынжырчасы, 2-фаза” долбоорунун максаты – тандалган коммерциялык банктар аркылуу техниканы жаңылоо жана заманбап технологияларды колдонуу үчүн жергиликтүү валютада узак мөөнөттүү айыл чарба инвестициялык кредиттерин алууга фермерлерге жана ишканаларга көмөк көрсөтүү.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1727