Баткендик ишкерлерге мамлекеттик колдоо

Баткендик ишкерлерге мамлекеттик колдоо

Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонду тарабынан Баткен облусун жеңилдетилген кредиттөө жагынан колдоо

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
2573