Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жарандык бюджети

Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жарандык бюджети

Инфографика

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
2997