КР 2024-жылга РБге ылайык жарандык бюджет

КР 2024-жылга РБге ылайык жарандык бюджет

Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджетине ылайык жарандык бюджет

Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджетине ылайык жарандык бюджет

Жарандык бюджеттин мазмунуна байланыштуу суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылыңыз: 720040, Бишкек, бульвар Эркиндик, 58.

Бюджеттик саясат бөлүмү:

Бактыбеков Данияр тел: +996 (312) 62-53-13 (+1124),

e-mail: d.baktybekov@minfin.kg

сайт: www.minfin.kg

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Назик
988