2023-жылга дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды пайдалануу менен ишке ашырылган долбоорлор жөнүндө маалымат

2023-жылга дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды пайдалануу менен ишке ашырылган долбоорлор жөнүндө маалымат

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттар – аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бюджеттердин жана башка тартылган каражаттардын үлүштүк катышуусу менен долбоордук-конкурстук негизде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын инфратүзүм объекттерин (социалдык объекттер: мектептер, бала бакчалар, медициналык мекемелер ж.б.) жакшыртуу максатында 2023-жылга "дем берүүчү гранттар” беренеси боюнча республикалык бюджеттен 800,0 млн. сом каралган.

            2023-жылы ишке ашыруу үчүн дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен долбоорлорду бекитүү боюнча 2023-жылдын 19-апрелиндеги комиссиянын отурумунун №15-01/2 протоколуна ылайык, 332 долбоор бекитилген.

            Долбоорлорду каржылоо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан берилген отчеттордон көз каранды (суралган суммага жана талап кылынган көлөмгө ылайык, дем берүүчү (үлүштүк) грант каражаттардын өздөштүрүлүшүн эске алуу менен транштарда берилет (өздүк, тартылган, республикалык бюджет) долбоордун түрүнө жараша отчет берилгенден кийин).

            332 долбоордун өткөрүлгөн конкурстары (тендерлери) боюнча 12 долбоор тендердин жыйынтыгы боюнча дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды алуудан баш тартып, өздүк каражаттардын же башка булактардын эсебинен бүткөндүгү жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүү беришкен.
            2023-жылга үнөмдөө 115,8 млн сомду түздү, анын ичинен иш жүзүндөгү аткарылган иштерден 10,8 млн.сом жана 105,0 млн.сом Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүдө “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин 2023-жылга карата жана 2024-2025-жылдарга болжол жөнүндө” эске алынды.
            Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын каржылоого берилген арыздар боюнча 2023-жылы республикалык бюджеттен “дем берүүчү гранттар” беренеси боюнча 684,2 млн сом суммасындагы 320 долбоор каржыланган, бул такталган пландын 98,5%ын түзөт, 319 бүткөрүлгөн объект, 1 долбоор подрядчы тарабынан жумуштарды өз убагында аткарбагандыгы үчүн бүтпөй калган.

Региондор боюнча дем берүүчү гранттарды бөлүштүрүү:

Республика боюнча жалпы 2023-жылга - объекттердин саны-320, стимгрантын көлөмү-684,2

анын ичинде:

Баткен облусу -объекттердин саны-30, стимгрантын көлөмү-71,1 млн сом

Жалал-Абад облусу -объекттердин саны-72, стимгрантын көлөмү-158,5 млн сом

Нарын облусу -объекттердин саны-34, стимгрантын көлөмү-80,1 млн сом

Ысык-Көл облусу -объекттердин саны-48, стимгрантын көлөмү-91,7 млн сом

Талас облусу -объекттердин саны-20, стимгрантын көлөмү-42,4 млн сом

Ош облусу -объекттердин саны-63, стимгрантын көлөмү-132,7 млн сом

Чуй облусу - объекттердин саны-53, стимгрантын көлөмү-107,7 млн сом

Категориялар боюнча бөлүштүрүү:

Мектептер- объекттердин саны-113, стимгрантын көлөмү-232,4 млн сом

Бала бакчалар-объекттердин саны-42, стимгрантын көлөмү-82,6 млн сом

Маданий маанидеги объектилер-объекттердин саны-51, стимгрантын көлөмү-105,0 млн сом

Спорттук курулуштар-объекттердин саны-22, стимгрантын көлөмү-50,1 млн сом

Саламаттыкты сактоо мекемелери-объекттердин саны-8, стимгрантын көлөмү-16,3 млн сом

Инженердик-коммуникациялык инфраструктура -объектилери-объекттердин саны-84, стимгрантын көлөмү-197,8 млн сом

Бардыгы-объектилери-объекттердин саны-320, стимгрантын көлөмү-684,2 млн сом

            Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары курулуш иштерин жүргүзүү боюнча подрядчыларды аныктоо боюнча тендердик жол-жоболорду жүргүзүшөт, тендердин жыйынтыгы боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түзүлгөн келишимдерди бериши керек, ага ылайык каржылоо дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен жүзөгө ашырылат.

 

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Сезим
393