Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу секторунун консолидацияланган бюджетинин болжолу

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу секторунун консолидацияланган бюджетинин болжолу

Кыргыз Республикасында бир катар жылдардан бери консолидацияланган же жалпы мамлекеттик бюджет түшүнүгү колдонулуп келет. Ошентип, «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине ылайык (Бюджеттик кодекс күчүнө киргенден кийин күчүн жоготту):

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги жыл сайын кезектеги бюджеттик жылга жана андан кийинки эки болжолдуу жылга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик (консолидацияланган) бюджетинин консолидацияланган болжолдуу көрсөткүчтөрүн эсептейт, ошондой эле мамлекеттик (консолидацияланган) бюджетти жана ал жөнүндө жылдык отчетту түзөт жана Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасына киргизилип, белгиленген тартипте бекитилген бюджеттердин жана алардын аткарылышы жөнүндө жылдык отчеттордун жыйынтыгын чыгаруу жолу менен аткарат.

Ушул Мыйзамдын 1-беренесине ылайык бюджеттик системага республикалык бюджет, жергиликтүү бюджеттер жана бюджеттен тышкаркы фонддор кирет. 

2012-жылдан тарта консолидацияланган бюджет республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга өзүнчө тиркемеде чагылдырылган. Алсак, «Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-тиркемесине 2012-2014-жылдарга консолидацияланган бюджеттин болжолу камтылган. Бул тиркемеде республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттердин, ошондой эле республикалык бюджеттен кирешелери жок Социалдык фонддун бюджетинин көрсөткүчтөрү камтылган. 

2017-жылы Бюджеттик кодекс күчүнө кирди. Ушул Кодекстин 14-беренесинде мамлекеттик башкаруу секторунун бюджети республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттердин, Социалдык фонддун бюджетинин жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин жыйындысы катары аныкталган.

Эл аралык практикага ылайык, жалпы мамлекеттик сектордун консолидацияланган бюджети төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • борбордук мамлекеттик органдын бюджети (Кыргыз Республикасында - республикалык бюджет);
  • республикалык бюджеттен трансферттерди эсепке албаганда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттери (Кыргыз Республикасында - жергиликтүү бюджеттер); 
  • республикалык бюджеттен трансферттерди эсепке албаганда, мамлекеттик бюджеттен тышкаркы фонддордун бюджеттери (Кыргыз Республикасында - Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери).

Бул өкмөттүн канча акчасы бар экенин көрсөтүү үчүн Мамлекеттик Каржы статистикасында кеңири колдонулган өлчөм. Кошумчалай кетсек, Евразия экономикалык комиссиясы ЕАЭБ өлкөлөрүндөгү консолидацияланган бюджеттин абалын талдайт.

 

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

User
3150