2023-ЖЫЛГА БЮДЖЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН БААЛООНУН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

2023-ЖЫЛГА БЮДЖЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН БААЛООНУН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №436 “Бюджеттик программалардын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баалоо жөнүндө” токтомуна ылайык, КР Финансы министрлиги 2023-жыл үчүн төмөнкү министрликтердин бюджеттик программаларынын натыйжалуулугуна тышкы баалоо жүргүздү

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №436 “Бюджеттик программалардын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баалоо жөнүндө” токтомуна ылайык, КР Финансы министрлиги 2023-жыл үчүн төмөнкү министрликтердин бюджеттик программаларынын натыйжалуулугуна тышкы баалоо жүргүздү:

 • Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги;
 • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги;
 • Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги.

Жүргүзүлгөн баалоонун тыянактарынын жана сунуштарынын негизинде:

 • Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин программалык негизде бюджетти ишке ашыруунун натыйжалуулугунун даражасы 2023-жылдын жыйынтыгы менен 198,1 баллды түздү, бул натыйжалуулукту баалоонун төмөнкү даражасына туура келет;
 • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин программалык негизде бюджетти ишке ашыруунун натыйжалуулугунун даражасы 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча 233,6 баллды түздү, бул натыйжалуулукту баалоонун орточо деңгээлине туура келет;
 • Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин программалык негизде бюджетти ишке ашыруунун натыйжалуулугунун даражасы 2023-жылдын жыйынтыгы менен 228,18 баллды түздү, бул натыйжалуулукту баалоонун орточо даражасына туура келет.

Баалоонун жүрүшүндө белгиленген фактылар:

 • Натыйжалуулук индикаторлорунун көрсөткүчтөрүнүн күтүлгөн маанилерин сапатсыз жана төмөндөтүү менен пландоонун негизинде такталган маанилерден иш жүзүндөгү маанилердин ашыкча аткарылышы байкалган;
 • айрым министрликтердин бюджеттик программаларында натыйжалуулуктун сапаттык индикаторлорунун жоктугу. Жогоруда аталган токтом менен бекитилген Бюджеттик программаларды жана чараларды баалоо тартибине ылайык, бюджеттик программаларга тышкы баалоо жүргүзүүдө натыйжалуулуктун сандык жана сапаттык индикаторлорунун болушу эске алынат жана белгиленген критерийлердин биринин жоктугу бюджеттик программанын жыйынтыктоочу баасына олуттуу таасир этиши мүмкүн;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын
  24-декабрындагы №349 токтому менен бекитилген Программалык негизде бюджеттерди түзүү, кароо жана аткаруу боюнча нускамада көрсөтүлгөн талаптарга баалануучу натыйжалуулук индикаторлорунун ылайык келбестиги аныкталган. Натыйжалуулук индикаторлору сектордун/тармактын абалынын сандык жана сапаттык тарабын чагылдырууга тийиш, ошондой эле көрсөткүчтөрү боюнча 3 топко бөлүнөт: продукт, натыйжалуулук жана сапат. Демек, натыйжалуулук индикаторлорунун максаттуу маанилерине жетиши аны ишке ашыруудан натыйжа алып келиши керек;
 • индикаторлордун жана каржылоо көлөмдөрүнүн өз ара байланышынын жоктугу. Каржылоо көлөмдөрү көбөйүү же төмөндөө жагына өзгөргөндө айрым бюджеттик программаларда натыйжалуулук индикаторлорунун максаттуу маанилери бекитилген бюджеттин деңгээлинде калууда.

Баалоонун натыйжалары боюнча бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган программалык бюджетти түзүүдө министрликтерге төмөнкүлөрдү сунуштайт:

 • индикаторлордун максаттуу маанилерин мурдагы мезгилдер үчүн индикаторлордун иш жүзүндөгү маанилерин салыштыруу жолу менен, түзүлгөн тенденциялардын сакталышын болжолдоо менен белгилөө;
 • программаларды, чараларды жана индикаторлорду түзүүдө максатка ылайык жана рационалдуу мамиле жасоо;
 • индикаторлор менен каржылоо көлөмдөрүнүн өз ара байланышын камсыз кылуу. Каржылоо көлөмдөрү көбөйүү же төмөндөө жагына өзгөргөн учурда натыйжалуулук индикаторлорунун максаттуу маанилери пропорциялуу көбөйтүлүүгө же азайтылууга тийиш;
 • 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясында аныкталган артыкчылыктарга айрым бюджеттик программалардын шайкеш келүүсүн карап чыгуу;
 • бюджеттик программаларды аткаруу боюнча көзөмөлдү күчөтүү. Бул сунуш бюджеттик программаларды ишке ашыруудагы көйгөйлөрдү өз убагында аныктоого жана жоюуга мүмкүндүк берет;
 • бюджеттик чараларды ишке ашыруудан конкреттүү натыйжа алып келүүгө багытталган  натыйжалуулук индикаторлору менен толуктоо.

Тышкы баалоонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары Р.М.Суйналиев Жумушчу топтун чечимине жана Кыргыз Республикасынын министрликтеринин бюджеттик программаларынын жана чараларынын натыйжалуулугун баалоонун натыйжалары жөнүндө корутундуларга кол койду.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Сезим
546