МБК ЭМИССИЯСЫНЫН 2024-ЖЫЛДЫН АПРЕЛЬ АЙЫНА КАРАТА КАЛЕНДАРЫ

МБК ЭМИССИЯСЫНЫН 2024-ЖЫЛДЫН АПРЕЛЬ АЙЫНА КАРАТА КАЛЕНДАРЫ

2024-жылдын апрелине карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аянтчасында мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) чыгаруунун алдын ала көлөмдөрү жөнүндө маалыматтар.

2024-жылдын апрелине карата "Кыргыз фондулук биржасы" жабык акционердик коомунун аянтчасында мамлекеттик казыналык векселдерди (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) чыгаруунун алдын ала көлөмдөрү жөнүндө маалыматтар.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
545