КР Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2023-жылга такталган бюджети 16 749,8 млн сомду түзөт

КР Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2023-жылга такталган бюджети 16 749,8 млн сомду түзөт

2023-ЖЫЛДЫН 10 АЙЫНДА КР ТРАНСПОРТ МИНИСТРЛИГИНЕ 13 061,7 МЛН. СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

Алар:

Учурдагы бюджеттен 3 695,3 млн.сом, анын ичинен:

- 1 740,4 млн сом жолдорду оңдоого жана тейлөөгө, анын ичинде битум сатып алууга;

- 346,9 млн сом кредитордук карызды жабууга;

- 1 119,4 млн сом жабдууларды сатып алуу;

- 488,6 млн.сомов административдик чыгашалар.

- Мамлекеттик инвестициялык программа (МИП) боюнча 6 162,1 млн сом

- Капиталдык салымдар 1 445,8 млн сом

- Казыналык милдеттенмелер 1 758,3 млн.сом.

Бүгүнкү күндө калдык 3 688,1 млн. сомду түзөт.

Каралган каражаттардын алкагында 2023-жылга карата жол тармагынын негизги иш-чаралары:

- 1332,0 млн сом суммасында жол куруу техникасын сатып алууга;

- 30 миң тонна өлчөмүндө битум сатып алуу;

- учурдагы бюджет боюнча 249,6 км жолду асфальттоо;

- «капиталдык салымдар» беренеси боюнча каржыланган объектилер үчүн 188,8 км жолду асфальттоо.

Эскертүү: Коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу максатында Министрлер Кабинети тарабынан Жол фонду түзүлүп, анын негизинде 2022-жылдын май айынан баштап иш-чараларды каржылоо Жол фонду тарабынан жүзөгө ашырылат.

 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
706