КР ФИНМИНИ "БОРБОРЛОШТУРУЛГАН БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕБИН" ИШКЕ КИРГИЗДИ

КР ФИНМИНИ "БОРБОРЛОШТУРУЛГАН БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕБИН" ИШКЕ КИРГИЗДИ

2024-жылдын январь айынан тарта Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги мамлекеттик башкаруу секторунда бирдиктүү эсеп планын колдонуу менен «Борборлоштурулган бухгалтердик эсеп» автоматташтырылган маалыматтык тутумун ишке киргизди.

Эсептердин бирдиктүү планы (ЭБП) - бухгалтердик эсепти жүргүзүү жана бюджеттин аткарылышы боюнча отчетторду жана финансылык отчеттуулукту түзүү үчүн куралы болуп эсептелет. Иштелип чыккан Эсептердин бирдиктүү планы кассалык жана чегерүү ыкмаларын колдонуу менен чарбалык операцияларды эсепке алууга мүмкүндүк берет.

Борборлоштурулган бухгалтердик эсепти киргизүү төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:

- финансылык отчеттуулукту түзүү аркылуу бюджеттик мекеменин финансылык-чарбалык иши, ошондой эле анын мүлктүк абалы жөнүндө так жана өз убагында маалымат берүүгө;

- негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин, дебитордук карыздын, кредитордук карыздын, кирешелердин жана чыгашалардын, персоналдын чыгымдарынын жана эмгек акы фондунун эсебин киргизүүгө;

- бюджеттик мекемеде болгон активдердин сакталышын жана максаттуу пайдаланылышын эсепке алуу жол-жоболору аркылуу контролдоону жүзөгө ашырат;

- бухгалтердик эсепке ылайык бардык отчетторду түзүү;

- программада белгиленген бирдиктүү эрежелерге ылайык иш кагаздарын жүргүзүүгө;

- бухгалтердик жана бюджеттик эсепке тиешелүү суммалардын өз убагында, толуктугуна жана тууралыгына бир кыйла так козомол уюштурууга.

Системага кирүү үчүн мамлекеттик сектордун бардык бюджеттик мекемелери Калкты тейлөө борборунан булуттук электрондук кол тамгасын алуусу зарыл.

Шилтеме: buh.okmot.kg

 

1 сүрөттөр

0.00MB

Тиркелген файлдар

docx
EPC.docx

0.6 MB

docx

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
3431

Окшош жаңылыктар