КР Финансы министрлиги start-up жана бизнести колдоп баштады

КР Финансы министрлиги start-up жана бизнести колдоп баштады

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин «Ишкердикти өнүктүрүү фонду» микрокредиттик компаниясы финансы-кредиттик мекеме болуп саналат. Анын негизги максаты - чакан жана орто ишкердиктин субъекттерине микрокредиттерди берүү аркылуу ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү.

Бүгүнкү күндө Компания Финансы министрлигинин атынан мамлекетке таандык жалгыз микрокредиттик компания. Аялдардын ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү, финансылык ресурстарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, ишкер аялдардын санын андан ары көбөйтүү үчүн шарттарды түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети «2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасында аялдардын ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү» жана «2019-2023-жылдарга чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүү жана колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасы» бекитилген.

Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин демилгеси менен компания «Айым - Көмөк» жана «Элеттик Ишкер» кредиттөө боюнча программалары иштелип чыккан, ага ылайык ишкерлерге жылына 16% менен бир миллион сомго чейин 3 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген кредит берүү каралган.

«Айым – Көмөк» кредиттик продуктусу

Аялдардын ишкердигин колдоо максатында текстиль жана тигүү өндүрүшүн өнүктүрүү, нан-було, кондитердик жана тортилья азыктарын өндүрүү, нукура териден жасалган буюмдарды өндүрүү, кийиз буюмдарын жасоо, жеңил жана тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүү, сүт азыктарын өндүрүү, күрүчтү тазалоо, өсүмдүк майын, унду, макарон азыктарын, суусундуктар жана нектар, колбаса азыктарын өндүрүү, элдик кол өнөрчүлүк товарларын даярдоо, кол өнөрчүлүк, эмеректерди, контейнерлерди өндүрүү, айыл чарба чийки заттарын кайра иштетүү, туризмди өнүктүрүү, күнөскана өндүрүшү, Сулуулук жана ден соолук индустрия, бала бакча жана билим берүү борборлорун ачуу ж.б.

«Элеттик ишкер» кредиттик продуктусу

Кыргыз Республикасынын региондорунда ишкердикти өнүктүрүү максатында фермерлик, мал чарбачылык, өсүмдүк өстүрүүнү, балык чарбасын, жүн буюмдарын жасоо, жеңил жана тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүү, кызмат көрсөтүү чөйрөсү, дары чөптөр, кургатылган жемиштерди даярдоо, жаңгак, мисте, бадам ж. б. сүт азыктарын өндүрүүнү, малга тоют өндүрүүнү, накта самындарды өндүрүүнү, мөмөлөрдөн кыямдарды өндүрүүнү, накта ширелерди өндүрүүнү ж.б.

Карыз алуучуга карата талаптар:

 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Туруктуу иштеп жаткан бизнес же «start-up» бизнес-планы бар;
 • Жини каттоо жөнүндө өтүнмө / күбөлүк берилген учурга карата аракеттеги патенттин болушу

Насыянын суммасы:

 • 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин

Берилген кредиттөө мөөнөтү:

 • 12 айдан 36 айга чейин

Насыянын чени:

 • 16%

Насыяны төлөө шарттары
Айлык негизде:

 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • бөлүнгөн график;
 • ыңгайлаштырылган график;
 • кварталдык график.

Керектүү документтердин тизмеси:
«Start-up» үчүн:

 • Карыз алуучунун/күрөө коюучунун жана жубайынын инсандыгын (паспортун) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
 • Үй-бүлө курамын көрсөтүү менен карыз алуучунун жашаган жеринен маалымкат;
 • Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердикти жүзөгө ашырган жеке жак катары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө патенттин/күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Күбөлүк боюнча жеке ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карызынын жоктугу (бар экендиги) жөнүндө маалымкат;
 • Карыз алуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн зарыл болгон башка документтер (байланыштар, келишимдер ж. б.);
 • Бизнес-план (биздин адис менен биргеликте иштелип чыккан);

Жеке жана жеке ишкерлер үчүн:

 • Карыз алуучунун/күрөө коюучунун жана жубайынын инсандыгын (паспортун) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
 • Үй-бүлө курамын көрсөтүү менен карыз алуучунун жашаган жеринен маалымкат;
 • Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердикти жүзөгө ашырган жеке жак катары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө патенттин/күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Күбөлүк боюнча жеке ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карызынын жоктугу (бар экендиги) жөнүндө маалымкат;
 • Карыз алуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн зарыл болгон башка документтер (байланыштар, келишимдер ж. б.);
 • Насыя алуу үчүн карыз алуучунун жубайынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө арыз.

Юридикалык жактар үчүн:

 • Юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө юридикалык жактын жетекчисинин ыйгарым укуктарын тастыктаган документтин көчүрмөсү;
 • Кол коюуга укуктуу адамдардын колтамгаларынын үлгүлөрү менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточкалар;
 • Уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;
 • Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Статистикалык картанын көчүрмөсү;
 • Салык органы тарабынан берилген каттоо карточкасынын көчүрмөсү;
 • Салык жана социалдык органдан карызынын жоктугу (бар экендиги) тууралуу маалымкат;
 • Карыз алуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн зарыл болгон башка документтер (контракттар, келишимдер, лицензиялар ж.б.).

Күрөөлүк камсыздоо үчүн, кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуда:

 • Күрөө предметтерине укук белгилөөчү документтердин түп нускалары;
 • Техникалык паспорт (инвентаризациялоо иши);
 • Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан күрөөгө сунушталган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салынбагандыгы тууралуу маалымкат;
 • Менчиктештирүү учурунда катталган жашоочулар жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан маалымкат (батир/турак үй менчиктештирилген учурда);
 • Күрөө берүүчүнүн жубайынын күрөөгө же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө арызына нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу.

Кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюуда күрөөлүк камсыздоо үчүн:

 • Күрөөгө сунушталган транспорт каражаты үчүн документ күрөө берүүчүгө таризделген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген техникалык паспорт;
 • Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан күрөөгө сунушталган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салынбагандыгы тууралуу маалымкат;
 • Күрөө берүүчүнүн жубайынын күрөөгө макулдугу же нотариалдык тариздөөсүз үй-бүлөлүк абалы жөнүндө арызы

Жылдык эффективдүү пайыздык чен-17,86 дан баштап %

Байланыш үчүн:
БАШКЫ КЕҢСЕ

Бишкек ш., Ю. Абдрахманов көч., 175
билдирет.: 0(312) 62-35-56, 0(559) 95-67-99
БАТКЕН ФИЛИАЛЫ
Баткен областы, Баткен ш., Т. Садыков көч., 1 а
билдирет.: 0(559) 50-91-50, 0(552) 95-67-99
ЖАЙЫЛ ФИЛИАЛЫ
Чүй облусу, Жайыл району, Кара-Балта ш., Т. Кожомбердиев көч., 114/4
билдирет.: 0 (555) 41-43-14, 0(556) 95-67-99
ЖАЛАЛАБАТ ФИЛИАЛЫ
Жалалабат областы, Жалалабат ш., Кыргыз Республикасы көч., 145
билдирет.: 0(755) 12-12-05, 0(995) 96-65-00
ЫСЫК-КӨЛ ФИЛИАЛЫ
Ысык-Көл областы, Кара-Көл ш., К. Торгоев көч., 40/6, Рахат дүкөнү, 2-кабат
билдирет.: 0(555) 75-50-31, 0(556) 75-50-31
КЕМИН ФИЛИАЛЫ
Чүй облусу, Кемин ш., Жибек-Жолу көч., 6 / ж
билдирет.: 0(555) 11-55-69, 0(554) 95-67-99
НАРЫН ФИЛИАЛЫ
Нарын областы, Нарын ш., Тоголок Молдо көч., 11
билдирет.: 0(551) 62-75-63, 0(551) 95-67-99
ОШ ФИЛИАЛЫ
Ош облусу, Ош ш., Ленин көч., 422
билдирет.: 0(558) 65-62-35, 0(552) 00-25-67
ТАЛАС ФИЛИАЛЫ
Талас облусу, Талас ш., Бердике Баатыр көч., 200/18
Органдар: 0(550) 96-94-94, 0(553) 95-67-99
ТОКМОК ФИЛИАЛЫ
Чүй району, Токмок ш., Пушкин көч., 102
Билдирет.:0(551) 11-55-79, 0(703) 14-78-83

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
3038