2023-ЖЫЛГА КР ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КӨЗӨМӨЛ МИНИСТРЛИГИНЕ 1,0 МЛРД СОМ КАРАЛДЫ

2023-ЖЫЛГА КР ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КӨЗӨМӨЛ МИНИСТРЛИГИНЕ 1,0 МЛРД СОМ КАРАЛДЫ

Алар:

- бюджеттик эсепке 588,8 млн сом;
- атайын эсептерге 414,2 млн сом;
- Геология департаментине 120,7 млн сом;
- геологиялык иштерди аткарууга (мамлекеттик заказ) 27,8 млн сом суммасында каражат каралган.

Калган чыгымдар кызматкерлерге эмгек акы төлөөгө, командировкаларга, байланыш кызматтарына, транспорттук чыгымдарга, чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу максаттарына, коммуналдык төлөмдөргө ж.б. каралган.
Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын бардык аймагында социалдык жана экологиялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине «Кумтөр Голд Компани» ЖАКтан түшкөн каражаттар бар.
2021-жылы «Кумтөр Голд Компани» ЖАК тарабынан Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык козөмөл министрлигинин Жаратылышты өнүктүрүү фондуна төлөмдөр 3,7 млн АКШ долларын (313,8 млн сом) түзгөн жана 2022-жылдын аягына карата 3,7 млн АКШ доллары (301,8 млн сом) которулган.

Түзүлгөн

Алтынай
2099