2023-ЖЫЛГА АЙЫЛ ЧАРБА МИНИСТРЛИГИНИН СУУ РЕСУРСТАРЫ КЫЗМАТЫНА 4,43 МЛРД СОМ КАРАЛЫП, 10 АЙДА 4,72 МЛРД СОМ КАРЖЫЛАНДЫ.

2023-ЖЫЛГА АЙЫЛ ЧАРБА МИНИСТРЛИГИНИН СУУ РЕСУРСТАРЫ КЫЗМАТЫНА 4,43 МЛРД СОМ КАРАЛЫП, 10 АЙДА 4,72 МЛРД СОМ КАРЖЫЛАНДЫ.

2023-жылга КР Айыл чарба министрлигине караштуу Суу чарба кызматынын бекитилген бюджети 4 431,0 млн сом суммасында каралган, анын ичинде:

 

- бюджеттик каражаттар – 1 095,5 млн сом;

- атайын каражаттар - 126,7 млн ​​сом;

- мамлекеттик инвестициялык фонддор 3 208,8 млн сом.

Ирригациялык системаларды оңдоо-калыбына келтирүү иштерине бюджеттик каражаттардын ичинен бөлүнгөн 162,1 миллион сому толугу менен каржыланды.

Жыл ичинде бөлүнгөн кошумча каражаттар:

- Эмгек акы жана Соцфонддун статьялары боюнча 790,5 млн сом;

- 199,4 млн сом жер казуучу снаряддарды сатып алууга;

- ирригациялык системаларды оңдоо жана калыбына келтирүү иштерине 800,0 млн сом.

2023-жылдын 31-октябрына карата 676,2 млн сом каржыланды;

- 101,3 млн сом - электр энергиясына;

- 200,0 млн сом – атайын техникаларды сатып алууга;

- 150,0 млн сом - Чүй облусу боюнча СЖБ (суткалык жөнгө салуу бассейни) жана ДЖБ (декадалык жөнгө салуу бассейнин) оңдоого;

- 338,7 млн ​​сом - КР Финансы министрлигине караштуу ФКФ (финансылык кредиттик фондунан) алынган кредиттер боюнча карызды төлөөгө.

Натыйжада, 2023-жылдын 31-октябрына карата Суу ресурстары кызматынын такталган бюджети 6 231,6 млн (6,2 млрд) сомду түздү, анын ичинен:

- бюджеттик каражаттар – 3 695,9 млн сом;

- атайын каражаттар - 150,6 млн сом;

- мамлекеттик инвестициялардын каражаттары – 1 685,1 млн сом;

- капиталдык салымдар – 700,0 млн сом.

2023-жылдын 10 айында иш жүзүндө 4 725,9 млн сом каржыланды.

Белгилей кетсек, СРК ошондой эле 2023-2026-жылдарга Суу кызматына атайын техникаларды сатып алууга 1 000,0 млн сомго жакын каралган каражатынын 200,0 млн сому 2023-жыл ичи каралат.

Ошондой эле, Чүй облусунун аймагындагы СЖБ (суткалык жөнгө салуучу бассейни) ДЖБ (декадалык жөнгө салуу бассейнин) оңдоого 2023-жылы 150 млн сом, 2024-жылы 350 млн сом бөлүү пландалууда.

КАРЖЫЛАНГАН КАРАЖАТКА (162,1+676,2 млн сом) 618,5 км каналдарды, 648 гидротехникалык курулуштарды, 265 өлчөөчү станцияларды, 8 суткалык жөнгө салуу бассейндерин, 104 насостук станцияларды, 168 насостук агрегаттарды, 22 насостук агрегаттард алмаштыруу, оңдоо, бетондоо жана тазалоо иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 186,2 чакырым коллектордук-дренаждык тармактарды механикалаштырылган тазалоо иштери жүргүзүлүп, натыйжада 3 724 гектар сугат жердин мелиоративдик абалы жакшырды.

КР Финансы министрлиги

 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
852