Пенсиялык каржылоого 20 623 248 700 жумшалды

Пенсиялык каржылоого 20 623 248 700 жумшалды

2022-жылдын январь-сентябрь айларында КРдин Социалдык фондуна пенсиялык камсыздоого байланыштуу чыгымдарды каржылоо боюнча мамлекеттин милдеттенмелерин аткарууга республикалык бюджеттен 20 623 248,7 миң. сом бөлүнгөн. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна трансферттердин көлөмү 18,3 пайызга же 3 183 018,3 миң сомго көбөйгөн.

Пенсионерлердин жашоо деңгээлин колдоо максатында КРдин Министрлер Кабинетинин 09.09.2022-жылы “2022-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмүн белгилөө жөнүндө” №504 токтому кабыл алынгандыгын белгилей кетүү керек. Токтомго ылайык пенсиянын базалык бөлүгү пенсионерлердин бардык категориялары үчүн 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулатылат. Жалпысынан пенсиялык базаны жогорулатууга республикалык бюджеттен 3,1 млрд.сом талап кылынат.
 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2513