2023-жылы СРКы иш жүзүндө 6,2 млрд сом каржыланды

2023-жылы СРКы иш жүзүндө 6,2 млрд сом каржыланды

2023-жылга КР АЧМ караштуу суу ресурстары кызматынын бекитилген бюджети 4,4 млрд сом суммасында каралган, анын ичинде:

– бюджеттик каражат-1,1 млрд сом;

- атайын каражаттагы  эсептер - 126,7 млн. сом;

- мамлекеттик инвестициялардын каражаттары 3,2 млрд сом.

 Бюджеттик каражаттардан ирригациялык системаларды оңдоо-калыбына келтирүү иштерине 162,1 млн. сом каралган (толугу менен каржыланды)

Жыл ичинде ирригациялык системаларды оңдоо-калыбына келтирүү иштерине кошумча 800 млн сом бөлүнгөн (толугу менен каржыланды)

Жыйынтыгында 31.12.2023-жылга  карата СРКнын такталган бюджети

6,3 млрд сом, анын ичинен:

 – бюджеттик каражат-3,7 млрд сом;

 - атайын каражаттагы эсептер-150,6 млн. сом;

– мамлекеттик инвестициялардын каражаттары-1,8 млрд сом;

- капиталдык салым – 700,0 млн. сом.   

 2023-жылга каралган каражаттардын ичинен иш жүзүндө 6,2 млрд сом каржыланган.

 2023-жылы ирригациялык системаларды оңдоо-калыбына келтирүү иштерине иш жүзүндө 962,1 млн.сом каржыланган.

Каржыланган акча каражаттарына (162,1+800,0 млн. сом) төмөнкү иштер аткарылды:

- Каналдарды оңдоо - 675,0 км.;

- ГТКны оңдоо, МИ - 958 бирдик.;                                  

- Коллектордук-дренаждык тармактарды тазалоо – 223,6 км.;

- Насостук станцияларды оңдоо-105 бирдик.

Натыйжада 4 000,0 гектардан ашык сугат жерлеринин мелиоративдик абалы жакшырды.

Ошондой эле КР МК 17.11.2023-ж. № 706-буйругу менен 2023-жылга Чүй облусу боюнча ирригациялык системаларды оңдоо-калыбына келтирүү иштерине 150,0 млн. сом бөлүнгөн (толугу менен каржыланган).

СРК үчүн атайын техникаларды сатып алууга 2023-2026-жылдарга 1 000,0 млн.сом каралган, анын ичинен 200,0 млн. сом 2023-жылы бөлүнүп, өздөштүрүлгөн.

Мындан тышкары, 4 чакан жана 2 чоң дренаж сатып алууга 199,4 млн.сом каржыланып, өз убагында өздөштүрүлгөн.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Сезим
483