2024-ЖЫЛГА “САНАРИПТИК ЭКОНОМИКАГА” 600,0 МЛН СОМ КАРАЛДЫ

2024-ЖЫЛГА “САНАРИПТИК ЭКОНОМИКАГА” 600,0 МЛН СОМ КАРАЛДЫ

2024-жылга Кыргыз Республикасын санариптик трансформациялоонун алкагындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн “Санариптик экономикага” 600,0 млн.сом суммасында каражат каралды.

2023-жылы “Санариптик экономикага” Кыргыз Республикасын санариптик трансформациялоонун алкагындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 500,0 млн сом суммасында каражат каралган.

КР КМнин кабыл алынган чечимдери:

-КР МК 23.03.2023-ж. №166-тескемеси, 100,0 млн сом өлчөмүндө;

-КР МК 18.04.2023-ж №188-тескемеси, 46,8 млн сом өлчөмүндө;

-КР МК 13.06.2023-ж №326-тескемеси 9,4 млн сом өлчөмүндө;

-КР МК 12.07.2023-ж №424-тескемеси 237,6 млн сом өлчөмүндө;

-КР МК 31.10.2023-ж №663-тескемеси 105,9 млн сом өлчөмүндө.

Бөлүнгөн каражаттар жаңы маалыматтык системаларды иштеп чыгууга, колдонуудагы маалыматтык системаларды модернизациялоого, ошондой эле маалыматтарды иштеп чыгуунун мамлекеттик борборун курууга багытталган.

 

1 сүрөттөр

0.00MB

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
588

Окшош жаңылыктар