“Балага сүйүнчү” бир жолку жөлөк пулду төлөө үчүн 740,9 млн сом каралган

“Балага сүйүнчү” бир жолку жөлөк пулду төлөө үчүн 740,9 млн сом каралган

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2023-жылга “Балага сүйүнчү” бир жолку жөлөк пулду төлөө үчүн  -  740,9 млн сом каралган.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2023-жылга “Балага сүйүнчү” бир жолку жөлөк пулду төлөө үчүн  740,9 млн сом каралган.
Жөлөкпулдун бул түрүнүн өлчөмү - 4000 сомду түзүп, бардык ымыркайларга төлөнөт.
КР Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча жылына 150 миңге чейин бала төрөлөт.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1941