Салыктык эмес кирешелер бекитилген план боюнча 43,5 млрд сомду түзөт.

Салыктык эмес кирешелер бекитилген план боюнча 43,5 млрд сомду түзөт.

"Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети 2023-жылга пландык мезгили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2023- жылдын 17-январындагы №3 Мыйзамына ылайык, салыктык эмес кирешелер бекитилген план боюнча 43,5 млрд сомду түзөт.

Анын ичинде:

- берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар - 1 493,1 млн. сом;

- акциялардын мамлекеттик пакетине кошуп эсептелген дивиденддер - 3 200,0 млн. сом;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы-5 000,0 млн. сом;

- мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын пайдасы-100,0 млн. сом;

- пайдалуу казындылардын кендерин жана казылып алынуучу отунду пайдалануу үчүн жыйымдар-351,4 млн. сом;

- жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн жыйымдар жана төлөмдөр-1 679,8 млн. сом;

– айлана-чөйрөнү булгагандык үчүн жыйым-257,0 млн. сом;

- мүлктүн ижарасы үчүн төлөм – 1 187,6 млн. сом;

- төлөмдөр-1 152,6 млн. сом;

- мамлекеттик алымдар-841,6 млн. сом;

– жыйымдар-756,6 млн. сом;

- акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр - 21 432,4 млн. сом;

- айыптар, туумдар, санкциялар жана конфискациялар - 1 900,0 млн. сом;

- юридикалык жактардан учурдагы жардам-0,4 млн. сом;

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1983