Майлуу-Суу лампа заводунун жаңы деми

Майлуу-Суу лампа заводунун жаңы деми

“Майлуу-Суу лампа заводу” ачык акционердик коому жарым кылымдан ашык убакыт мурун түптөлүп, өнүгүүсүнүн бардык этаптарын басып өткөн ишкана. Бүгүнкү күндө лампа ишканасы Орто Азиядагы алдыңкы ири электр лампа заводу болуп саналат, ал электрдик ысытуу лампаларынын 40тан ашык түрүн, ошондой эле светодиоддук жип лампаларынын 10дон ашык түрүн чыгарат.

Өзүнүн технологиялык керектөөлөрү үчүн жылуулук энергиясын иштеп чыгат, калкка жана башка уюмдарга өнөр жай кызматын көрсөтөт.

Ошондой эле айнек жиптеринен ровинг жана айнек жиптеринен була жасоо да өздөштүрүлдү.

«Майлуу-Суу электр лампа заводу» ААК - «Майлуу-Суу лампа заводу» ЖЧКсынын уставдык капиталында банкрот болуп, ишкананын толук үлүшү мамлекеттин менчигине өткөн. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы № 337-р буйругуна жана инвестициялык комиссиянын 2022-жылдын 2-мартындагы 100% үлүшүн сатуу жөнүндө протоколуна ылайык атайын администратор.

Андан ары, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык-кредиттик фонддун 2022-жылдын 23-июнундагы No 54-б буйругу менен «Майлуу-Суу лампа заводу» ЖЧКсы «Майлуу-Суу лампа заводу» ААК болуп кайра түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 84 жана 86-беренелерине ылайык, «Майлуу-Суу лампа заводу» ААКсы юридикалык жак катары мамлекеттик каттоодон өтүп, 2022-жылдын 28-июнунда No114234-3303-ОАО күбөлүк алган. Жалгыз акционер (уюштуруучу) болуп Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонду эсептелет. 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2727