2024-жылдын май айына карата Улуттук банкынын аянтчасында мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) чыгаруунун алдын ала көлөмдөрү

2024-жылдын май айына карата Улуттук банкынын аянтчасында мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) чыгаруунун алдын ала көлөмдөрү

2024-жылдын май айына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аянтчасында мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) чыгаруунун алдын ала көлөмдөрү жөнүндө маалыматтар.

2024-жылдын май айына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аянтчасында мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) чыгаруунун алдын ала көлөмдөрү жөнүндө жана 2024-жылдын май айына карата "Кыргыз фондулук биржасы" жабык акционердик коомунун аянтчасында мамлекеттик казыналык векселдерди (МКВ) чыгаруунун алдын ала көлөмдөрү жөнүндө маалыматтар.

 

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
763