“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2024-ЖЫЛГА РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТИ ЖАНА 2025–2026-ЖЫЛДАРДЫН ПЛАНДЫК МЕЗГИЛИ ЖӨНҮНДӨ” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНЫН ДОЛБООРУ БОЮНЧА КООМДУК УГУУ

“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2024-ЖЫЛГА РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТИ ЖАНА 2025–2026-ЖЫЛДАРДЫН ПЛАНДЫК МЕЗГИЛИ ЖӨНҮНДӨ” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНЫН ДОЛБООРУ БОЮНЧА КООМДУК УГУУ

КР Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 71 жана 127-беренелерине ылайык, “Кыргыз Республикасынын келерки жылдын республикалык бюджети жана пландык мезгилдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун түзүүнүн алкагында жыл сайын коомдук бюджеттик угууларды өткөрөт.

Бул жылы КР Финансы министрлиги мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун жана ЖМКнын өкүлдөрүнүн катышуусу менен коомдук бюджеттик угууларды өткөрдү.

КР Финансы министринин орун басары–Борбордук казыналыктын директору У.Аманбаев коомдук бюджеттик угуулар бюджеттин айкындуулугунун жана ачыктыгын жогорулатуунун алкагында өткөрүлүп жатканын белгиледи.

Андан сон “2024–2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн болжолу” жана “Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджети жана   2025–2026-жылдарга пландык мезгили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунун темасы презентацияланды.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги коомдук бюджеттик угуулардын катышуучуларынын жана жарандык коомдун бардык сын-пикирлери жана сунуштары кийинки кароо үчүн эске алынаарын белгилейт.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1553