Нарын облусунда өткөрүлгөн тренинги

Нарын облусунда өткөрүлгөн тренинги

Нарын облусунун Кочкор районунун Каратоо, Семизбел, Карасаз жана Каракүнгөй айылдарынын тургундары үчүн жаңы жыл окуу менен башталды.

Нарын облусунун Кочкор районунун Каратоо, Семизбел, Карасаз жана Каракүнгөй айылдарынын тургундары үчүн жаңы жыл окуу менен башталды. 2023-жылдын 19-январында “DFCMMS” долбоорунун 3-компонентинин жүгүртүү фондун ишке ашыруунун алкагында долбоордун бир жүз токсон эки потенциалдуу бенефициарлары социалдык жана экологиялык коопсуздук чаралары боюнча биринчи тренингден өтүштү, анын жүрүшүндө он Дүйнөлүк Банк стандарттары деталдуу изилденген. Тренингди долбоордун Нарын облустук өкүлчүлүгүнүн коопсуздук боюнча адиси өткөрдү.

1 сүрөттөр

0.03MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1731