«АГРОӨНӨР ЖАЙ КОМПЛЕКСИН КРЕДИТТӨӨ» ДОЛБООРУНУН КАРЖЫЛООСУ 17 МЛРД СОМДУ ТҮЗДҮ

«АГРОӨНӨР ЖАЙ КОМПЛЕКСИН КРЕДИТТӨӨ» ДОЛБООРУНУН КАРЖЫЛООСУ 17 МЛРД СОМДУ ТҮЗДҮ

Уставдык капиталды көбөйтүү жөнүндө маалымат «Агроөнөр жай комплексин кредиттөө» долбоорунун алкагында «Айыл Банк» ААК жана «РСК Банк» ААКсы

 

Финансы системасынын ресурстарын мобилизациялоо боюнча чараларды стимулдаштыруу, агрардык секторго колдоо көрсөтүү, КР Президентинин “Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 8-февралындагы № 25 «Жеңилдетилген кредиттик каражаттарды берүү жолу менен агроөнөр жайлык кластерлерди өнүктүрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-мартындагы № 120-р токтому менен кабыл алынган.

«Агроөнөр жай комплексин кредиттөө» долбоорун ишке ашырууну каржылоонун көлөмү 17 000,0 млн сомду түздү, анын ичинен:

- «Айыл Банк» ААК - 11 100,0 млн сом;

- «РСК Банк» ААК - 5900,0 млн.сом.

Бул каражаттар банктарга айыл чарба ишкерлерине жеңилдетилген кредиттерди берүүгө мүмкүндүк берет.

 

Аталышы

 

 

2022-ж бөлүнгөн

2023-ж

бөлүнгөн

Жалпысы

2024

2025

Бардыгы

 

ОАО «Айыл банк»

1 800,0

4512,2

6312,2

1887,8

2900,0

11 100,0

 

ОАО «РСК банк»

1 700,0

2300,0

4000,0

800,0

1100,0

5 900,0

 

Бардыгы

3 500,0

6812,2

10312,2

2687,8

4000,0

17 000,0

 

 

Каражаттарды өздөштүрүү боюнча маалымат:

Аталышы

 

 

Жалпы  бөлүнгөн

Жалпы здөштүрүү

калдык

 

ОАО «Айыл банк»

6 312,2

4 013,2

2 299,0

 

ОАО «РСК банк»

4 000,0

3 067,9

933,0

 

Бардыгы

10 312,2

7 081,1

3 232,0

 

 

Катышуучу банктар агроөнөр жайлык кластерлерди колдоого бөлүнгөн каражаттардын эсебин киргизүү жана алардын максаттуу пайдаланылышы үчүн жооптуу.

2024-жылдын 18-январына карата жалпы суммасы 4 516 млн.сомду түзгөн 7081,1 жеңилдетилген насыя берилди.

 

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
573