Мамлекеттик үлүшү катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына кадрлар резервин түзүү үчүн талапкерлерди тандоо

Мамлекеттик үлүшү катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына кадрлар резервин түзүү үчүн талапкерлерди тандоо

Мамлекеттик үлүшү катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына кадрлар резервин түзүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынакка катышуу үчүн документтерди кабыл алуу 2023-жылдын 30-сентябрына чейин узартылды.

 

Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун директорлор кеӊешинин мүчөлөрү кызмат ордуна резервге кирүүгө талапкер болгон жактарга коюлуучу талаптар:

 1. соттуулугунун жоктугу;
 2. кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
 3. экономика, башкаруу, юриспруденция чөйрөсүндө же чарбакер коомдун ишинин профилине тийиштүү адистик боюнча жогорку билими;
 4. мамлекеттик бийлик органдарында жана коммерциялык уюмдун башкаруу органдарында жетекчи, жетекчинин орун басары (анын ичинде түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси, жетекчинин орун басары) катары 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Реcпубликасынын Граждандык Кодекси (I бөлүк);
 3. Кыргыз Реcпубликасынын Бюджеттик Кодекси;
 4. Кыргыз Реcпубликасынын «Акционердик коомдор жөнүндө» Мыйзамы;
 5. Кыргыз Реcпубликасынын «Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө» Мыйзамы;
 6. Кыргыз Реcпубликасынын «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» Мыйзамы;
 7. Кыргыз Реcпубликасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзамы;
 8. Кыргыз Реcпубликасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамы;
 9. Кыргыз Реcпубликасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 10. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 10-июнундагы №301 токтому менен бекитилген Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар, уставдык капиталдагы катышуу үлүшүнүн 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон чарбакер коомдор, анын ичинде алардын туунду чарбалык коомдору тарабынан сатып алууларды уюштуруунун жана ишке ашыруунун типтүү тартиби.

Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун текшерүү комиссиясынын (текшерүүчүсү) мүчөлөрү кызмат ордуна резервге кирүүгө талапкер болгон жактарга коюлуучу талаптар:  

 1. соттуулугунун жоктугу;
 2. кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
 3. финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит тармагындагы адистиги менен жогорку экономикалык билими;
 4. менчигинин түрүнө карабастан уюмдарда жана мекемелерде финансы, бухгалтердик эсеп, аудит менен түздөн-түз байланышкан жетектөөчү кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес практикалык иш тажрыйбасынын болушу.

Төмөнкүлөр сынакка катышууга киргизилбейт: 

 1. чарбакер коомдун атаандашы болгон субъекттин менчик ээси, акционери (катышуучусу), башкаруу органынын мүчөсү болуп саналган жак;
 2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен жоюлган уюмдардан тышкары, буга чейин белгиленген тартипте кудуретсиз деп таанылган же ага карата мажбурлап жоюу жөнүндө чечим кабыл алынган коммерциялык уюмдун директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын жетекчиси же мүчөсү, башкы бухгалтери болгон жак;
 3. анкеталык маалыматтары боюнча белгиленген талаптарга дал келбеген талапкерлер.

Билим:

1.    Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.    Кыргыз Реcпубликасынын Граждандык Кодекси (I бөлүк);

3.    Кыргыз Реcпубликасынын Бюджеттик Кодекси;

4.    Кыргыз Реcпубликасынын «Акционердик коомдор жөнүндө» Мыйзамы;

5.    Кыргыз Реcпубликасынын «Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө» Мыйзамы;

6.    Кыргыз Реcпубликасынын «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» Мыйзамы;

7.    Кыргыз Реcпубликасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзамы;

8.    Кыргыз Реcпубликасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамы;

9.    Кыргыз Реcпубликасынын «Аудитордук иш жөнүндө» Мыйзамы;

10.  Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарты;

11.  Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 10-июнундагы №301 токтому менен бекитилген Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар, уставдык капиталдагы катышуу үлүшүнүн 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон чарбакер коомдор, анын ичинде алардын туунду чарбалык коомдору тарабынан сатып алууларды уюштуруунун жана ишке ашыруунун типтүү тартиби.

Сынакка катышуучу талапкерлер төмөнкү документтерди тапшырууга тийиш:

 1. арыз;
 2. өмүр баян;
 3. кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча;
 4. 4 даана 3×4 размердеги сүрөт;
 5. белгиленген тартипте толтурулган анкета;
 6. талапкердин паспортунун көчүрмөсү (текшерүү үчүн түп нускасы);
 7.  жогорку билими тууралуу документтеринин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
 8. талапкердин кошумча билими жана квалификациясы тууралуу документтеринин нотариалдык жактан же акыркы иштеген жери боюнча персоналдарды башкаруу кызматы тарабынан (болгон учурда) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; 
 9. нотариалдык жактан же мурда иштеген жери боюнча иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчеси көчүрмөсү;
 10. соттуулугунун жоктугу тууралуу маалымкаттын берилген мөөнөтү сынакка катышуу үчүн документтерин берген учуруда 1 айдан ашпоого тийиш.  

Директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлер кошумча төмөнкүлөрдү (болгон учурда) тапшырууга тийиш:

- мурда иштеген жеринен же/жана бизнес ассоцияциялардан талапкердин иш билгилиги тууралуу сунуштама каттар;

- талапкер жетекчилик кызматта иштеген мезгил учурундагы коммерциялык уюм тарабынан күбөлөндүрүлгөн финансылык отчеттун көчүрмөлөрү (пайда жана чыгым жөнүндө отчет, баланс);

- стратегиялык башкаруу, корпоративдик башкаруу, финансы менеджменти (эгер болсо) тармактары боюнча кошумча билими же квалификациясын жогорулаткандыгы тууралуу сертификаттарынын, башка документтеринин көчүрмөсү.

Текшерүү комиссиясынын (текшерүүчүсү) мүчөлөрү кошумча төмөнкүлөрдү (болгон учурда) тапшырууга тийиш:

- аудитор квалификациялык сертификатынын же CAP, CIPA (эгер болсо) сертификаттарынын көчүрмөсү;

- аудит, бухгалтердик эсеп жана финансылык отчет тармактарында кесиптик коомдук уюмдар тарабынан талапкердин иш билгилиги тууралуу сунуштама каттар.

Өткөрүлгөн тестирлөөнүн жана талапкер менен баарлашуунун жыйынтыгы боюнча сынактан ийгиликтүү өткөн талапкер мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарын кадрлар резервине киргизилет.  

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги акционер катары катышкан, мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарын кадрлар резервине киргизилүүчү талапкерлер үчүн  белгиленген үлгүдөгү анкета Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин расмий сайтына жайгаштырылат: https://www.minfin.kg .

Документтер көктөмөгө тиркелип, 2023 -жылдын 30-сентябрына чейин кабыл алынат (дареги:  Бишкек ш.  Эркиндик бул. 58а, каб. 106, тел. (0312) 66-40-33)

 

 

 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1587