2022-ЖЫЛГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН ЖАНА МЕКЕМЕЛЕРИНИН ИЧКИ АУДИТ КЫЗМАТТАРЫНЫН ИШИ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

2022-ЖЫЛГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН ЖАНА МЕКЕМЕЛЕРИНИН ИЧКИ АУДИТ КЫЗМАТТАРЫНЫН ИШИ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

Берилген отчет 2022-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилди камтыйт жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана мекемелеринин 2022-жылга ички аудит кызматтарынын иши жөнүндө берилген отчеттордун негизинде түзүлдү. Отчеттор Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2009-жылдын 16-апрелиндеги № 82 П буйругу менен бекитилген отчеттуулуктун формасына ылайык түзүлөт.

.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1258