2022-ЖЫЛ ҮЧҮН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРИНИН ФИНАНСЫ БАШКАРУУ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

2022-ЖЫЛ ҮЧҮН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРИНИН ФИНАНСЫ БАШКАРУУ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

Бул отчеттун максаты 2022-жылга Кыргыз Республикасынын бюджеттик мекемелеринде финансылык башкаруунун жана контролдун абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине маалымат берүү жана финансылык башкаруу жана контролдоо системасын баалоо жана отчеттуулук аркылуу бюджеттик мекемелердин жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү болуп саналат.

2022-жылга бюджеттик мекемелерде финансылык башкаруунун жана контролдун абалы жөнүндө консолидацияланган отчет Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана мекемелеринин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын берилген отчетторунун негизинде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан түзүлдү.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1738