ПОСОБИЯЛАР ТУУРАЛУУ

ПОСОБИЯЛАР ТУУРАЛУУ

Бүгүнкү күндө 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) ай сайын берилүүчү жөлөкпул бир балага 1200 сомду түзөт.

Бир багуучусунан ажыраган балдарга, эгерде алар пенсия менен камсыз кылууга укугу жок болсо - 3000 сом.
Балдарга, ата-энесинин экөө тең каза болгондорго же ата-энесинин экөө тең белгисиз болгондорго - 6000 сом


 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
2102