“АГРОӨНӨР ЖАЙ КОМПЛЕКСИН КРЕДИТӨӨ” ДОЛБООРУНУНА 17 МЛРД СОМ КАРАЛЫП, УЧУРДА 10,3 МЛРД СОМ КОТОРУЛ

“АГРОӨНӨР ЖАЙ КОМПЛЕКСИН КРЕДИТӨӨ” ДОЛБООРУНУНА 17 МЛРД СОМ КАРАЛЫП, УЧУРДА 10,3 МЛРД СОМ КОТОРУЛ

“Агроөнөр жай комплексин кредитөө” долбооруна ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине уставдык капиталдарын жогорулатуу үчүн 17,0 млрд сом бөлүп берүү тапшырылган, анын ичинде: “Айыл Банк” ААКга 11,1 млрд сом жана “РСК Банк” ААКга 5,9 млрд сом.

 

“Агроөнөр жай комплексин кредитөө” долбооруна ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине уставдык капиталдарын жогорулатуу үчүн 17,0 млрд сом бөлүп берүү тапшырылган, анын ичинде: “Айыл Банк” ААКга 11,1 млрд сом жана “РСК Банк” ААКга 5,9 млрд сом.

Долбоорду аткаруунун алкагында учурда “Айыл Банк” ААКга жана “РСК Банк” ААКга 10,3 млрд сом которулду. 2023-жылдын 25-майына карата 3 543,4 млн сом өлчөмүндө 3 273 жеңилдетилген кредиттер берилди.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1709