“АГРОӨНӨРЖАЙ КОМПЛЕКСИН НАСЫЯЛОО” ДОЛБООРУ БОЮНЧА 6,8 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

“АГРОӨНӨРЖАЙ КОМПЛЕКСИН НАСЫЯЛОО” ДОЛБООРУ БОЮНЧА 6,8 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

Фермерлерди жеңилдетилген кредиттер менен камсыз кылуу максатында “Агроөнөржай комплексин насыялоо” долбоору улантылууда жана 2023-жылга 6,8 млрд сом каралган, бүгүнкү күнгө карата 6,8 млрд сом же 100% аткарылды. Ошондой эле, айыл чарбасын каржылоонун жалпы суммасы 3,1 млрд сомго жетти.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1093